شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


موسوی نائینی، دكتر سیدمرتضی

پزشك : جراح عمومی

۶۰~۸۸۷۹۷۷۵۱
۸۸۷۹۰۲۹۸
تهران - تهران - م. ونك - خ. ولی عصر - خ. یاسمی - بیمارستان خاتم الانبیاء
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B48115     3564