چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 May, 2018


ناظری، دكتر محمود

پزشك : جراح عمومی

۹~۶۶۴۶۵۳۵۵٫ ۹~۶۶۴۰۵۷۰۵
تهران - تهران - چهارراه ولی عصر - خ. برادران مظفر - بیمارستان مدائن
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B48153     1254  

09906797434