چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 24 October, 2018


ناظری، دكتر محمود

پزشك : جراح عمومی

۹~۶۶۴۶۵۳۵۵٫ ۹~۶۶۴۰۵۷۰۵
تهران - تهران - چهارراه ولی عصر - خ. برادران مظفر - بیمارستان مدائن
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B48153     1261