شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


ناظری، دكتر محمود

پزشك : جراح عمومی

۹~۶۶۴۶۵۳۵۵٫ ۹~۶۶۴۰۵۷۰۵
تهران - تهران - چهارراه ولی عصر - خ. برادران مظفر - بیمارستان مدائن
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B48153     1270