دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


تارا

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۶۶۷۳۹۴۵۱٫ ۶۶۷۳۸۹۶۳٫ ۶۶۷۳۶۹۱۷
تهران - تهران - خ. جمهوری - ساختمان آلومینیوم - ط. پنجم جنوبی - واحد ۵۵۳
تهران / مخابرات
  89/4/6    B51661     910  

09171393703