چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


دفتر خدمات ارتباطی

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۴۴۲۱۱۱۱۳٫ ۴۴۲۱۱۱۲۳٫ ۴۴۲۴۴۲۶۳
۴۴۲۳۹۱۲۵
تهران - تهران - خ. ستارخان - مقابل برق آلستوم - خ. كاشانی پور - پ. ۳۳
تهران / مخابرات
  89/4/6    B51782     1471