یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


دنیای ارتباطات

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۵۵۰۱۹۱۵۹
تهران - تهران - خانی آباد نو - خ. لطیفی - پ. ۳
تهران / مخابرات
  89/4/6    B51789     956