شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


شادی

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۳۳۹۰۸۶۴۸٫ ۳۳۹۷۳۹۷۱٫ ۳۳۹۷۱۶۳۲
تهران - تهران - خ. ناصرخسرو - نبش خیابان ۱۵خرداد - پ. ۸
تهران / مخابرات
  89/4/6    B51935     1189  

e-color.ir
33547493-09121540974