جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ / Friday, 21 September, 2018


صدف

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۴۴۵۲۰۵۸۱
تهران - تهران - تهرانسر - تقاطع بولوار اصلی و نیلوفر - بازارچه صدف - ط. زیرزمین
تهران / مخابرات
  89/4/6    B51984     988