دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


صدف

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۴۴۵۲۰۵۸۱
تهران - تهران - تهرانسر - تقاطع بولوار اصلی و نیلوفر - بازارچه صدف - ط. زیرزمین
تهران / مخابرات
  89/4/6    B51984     996