چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


صدف

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۵۵۶۰۹۰۰۸٫ ۸~۵۵۸۹۲۴۳۷٫ ۵۵۸۰۱۸۷۱٫ ۵۵۸۱۱۶۶۴
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - بعد از مسجد امام - روبروی بانك رفاه - پاساژ موثقی - ط. سوم - پ. ۸۴
تهران / مخابرات
  89/4/6    B51987     994