دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


فرزاد

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۴۴۶۶۷۷۲۷٫ ۴۴۶۶۶۶۰۱
۴۴۶۷۰۴۱۵
تهران - تهران - اكباتان - فاز ۱ - سوپر ۷ - پ. ۱۲
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52035     853  

e-color.ir
33547493-09121540974