شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


قاصد تهران، شركت

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۷۷۸۷۰۴۱۴٫ ۷۷۸۸۲۹۲۵
تهران - تهران - فلكه سوم تهرانپارس - خ. ۲۰۲ شرقی - پ. ۷۵
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52063     906  

09171393703