سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


قاصد تهران، شركت

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۷۷۸۷۰۴۱۴٫ ۷۷۸۸۲۹۲۵
تهران - تهران - فلكه سوم تهرانپارس - خ. ۲۰۲ شرقی - پ. ۷۵
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52063     904