دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 25 June, 2018


لرد

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۳۳۳۳۵۳۳۷
تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. سلیمانیه - پایین تر از پارك گل نما - مقابل ایستگاه اتوبوس - پ. ۴۵ و ۴۷
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52107     1114