یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


پارسا موبایل

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۸۸۴۰۸۹۵۲
تهران - تهران - خ. سبلان شمالی - بین گلسرخ و شهریار - پ. ۵۳۴
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52270     1074  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…