دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 25 June, 2018


پردیس

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۵۵۸۹۴۲۷۰٫ ۵۵۸۰۹۲۲۴
تهران - تهران - خ. مولوی - مقابل بیمارستان شهیداكبرآبادی - پاساژ پردیس - پ. ۲۰
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52287     945