پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


پرشیا موبایل

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۸۸۷۶۸۴۱۸٫ ۸۸۷۶۶۹۱۷٫ ۸۸۵۰۳۴۴۴٫ ۸۸۷۶۲۲۹۲
تهران - تهران - خ. سهروردی شمالی - ابتدای خیابان آپادانا - انتهای خیابان قنبرزاده - نبش خیابان ۱۴ - واحد ۱
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52296     940  

09171393703