شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


پرشیا موبایل

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۸۸۷۶۸۴۱۸٫ ۸۸۷۶۶۹۱۷٫ ۸۸۵۰۳۴۴۴٫ ۸۸۷۶۲۲۹۲
تهران - تهران - خ. سهروردی شمالی - ابتدای خیابان آپادانا - انتهای خیابان قنبرزاده - نبش خیابان ۱۴ - واحد ۱
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52296     939