پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


گنجینه زرین

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۳۳۱۲۹۷۱۸
تهران - تهران - خ. ۱۷شهریور - پایین تر از میدان شهدا - پ. ۸۰۵
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52350     1028