یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 21 October, 2018


گنجینه زرین

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۳۳۱۲۹۷۱۸
تهران - تهران - خ. ۱۷شهریور - پایین تر از میدان شهدا - پ. ۸۰۵
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52350     1023