چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


ولا

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۲۲۷۲۰۵۱۴
تهران - تهران - تجریش - بازار قائم - ط. چهارم - پ. ۲۱۴۵
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52357     1050