یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


110

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر

۵۵۸۲۵۸۸۰
تهران - تهران - عبدل آباد - خ. شكوفه - پ. ۳۸۲ و ۳۸۴
تهران / مخابرات
  89/4/6    B52401     862