شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


اصیل

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۷۷۵۴۸۳۶۵
تهران - تهران - م. نامجو - خ. حسینی - پ. ۷۲
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55267     1365  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…