شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


اصیل

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۷۷۵۴۸۳۶۵
تهران - تهران - م. نامجو - خ. حسینی - پ. ۷۲
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55267     1381  

e-color.ir
33547493-09121540974