یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


بنفشه

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۳۳۱۷۸۳۸۵
تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. شكوفه - خ. كرمان - م. احمدی - پ. ۲۷۹
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55335     1663  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…