شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


بی بی

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۸۸۰۰۷۷۷۰٫ ۸۸۰۰۷۷۹۳
تهران - تهران - خ. سیدجمال الدین اسدآبادی - خ. مهرام (مدبر) - پ. ۶۴
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55366     1092  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…