سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 September, 2018


تركمن

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۸۸۴۱۱۶۱۱
تهران - تهران - خ. استادحسن بنا - ۱۴متری لشكر - پ. ۳۵۲
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55381     1804