یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ / Sunday, 17 February, 2019


تركمن

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۸۸۴۱۱۶۱۱
تهران - تهران - خ. استادحسن بنا - ۱۴متری لشكر - پ. ۳۵۲
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55381     1814  

e-color.ir
33547493-09121540974
09171393703