پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


جنت آباد

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۴۴۴۱۴۷۰۹
تهران - تهران - جنت آباد - بالاتر از ۳۵متری گلستان - خ. ۱۶متری دوم - ۱۲متری پنجم - پ. ۲/۲۸
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55432     2331