شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


رضایی

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۵۵۹۰۰۸۱۰
تهران - تهران - شهر ری - خ. زكریای رازی - نبش كوچه كاشانی - پ. ۷۱
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55512     1392