شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


سرو یزدی

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۵۵۷۰۴۸۶۶
تهران - تهران - خ. قزوین - خ. سلیمانیه - روبروی مسجد جلوه
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55560     1239  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…