چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 26 September, 2018


فرد سینا

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۵۵۴۱۵۴۶۴
تهران - تهران - خ. قزوین - خ. رسول قدیمی - پ. ۱۸۴
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55726     1317