پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ / Thursday, 15 November, 2018


قائم

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۷۷۴۱۶۱۱۷
تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. پنجم نیروی هوایی - فلكه دوم نیروی هوایی - پ. ۲۲۷
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55750     1697