شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


كندو

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۲۲۵۵۰۸۳۳
تهران - تهران - خ. پاسداران - روبروی گلستان هفتم
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B55789     1247