چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 17 October, 2018


گل و سنبل

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۸۸۴۳۷۶۵۲
تهران - تهران - خ. مجیدیه جنوبی - ۱۴متری لشگر - خ. نورزی فرد - پ. ۷۰
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B56035     1448