شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


یزدی

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۷۷۹۰۵۰۴۳
تهران - تهران - نارمك - ۴۶متری غربی - سه راه سمنگان
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B56103     1587