یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


یزدی

غذایی : قنادی و شیرینی پزی

۷۷۹۰۵۰۴۳
تهران - تهران - نارمك - ۴۶متری غربی - سه راه سمنگان
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/6    B56103     1577