شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018


كلانتر معتمد، دكتر محمد

پزشك : متخصص اطفال

۹~۷۷۵۵۸۰۰۱
تهران - تهران - م. امام حسین - خ. مدنی - بیمارستان امام حسین
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B59548     5292