چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ / Wednesday, 18 July, 2018


كلانتر معتمد، دكتر محمد

پزشك : متخصص اطفال

۹~۷۷۵۵۸۰۰۱
تهران - تهران - م. امام حسین - خ. مدنی - بیمارستان امام حسین
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B59548     5271  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…