چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 May, 2018


دانش

آزمایشگاه

۸۸۹۵۷۵۹۴-۵
تهران - تهران - پایینتر از بلوار کشاورز- مقابل انتقال خون- کوچه فردانش- شماره ۲۳
تهران / تشخیص
  89/4/6    B59867     1096  

09906797434