سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 16 October, 2018


ایروانی، دكتر كوروش

پزشك عمومی

۵۵۰۶۱۱۰۹
تهران - تهران - نازی آباد - بازار دوم - خ. نیكومرام - روبروی بازار روز - ط. فوقانی بانك صادرات
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B64542     1147