یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019


ایروانی، دكتر كوروش

پزشك عمومی

۵۵۰۶۱۱۰۹
تهران - تهران - نازی آباد - بازار دوم - خ. نیكومرام - روبروی بازار روز - ط. فوقانی بانك صادرات
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B64542     1155  

e-color.ir
33547493-09121540974