سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


تابش، دكتر امجد

پزشك عمومی

۷~۳۳۷۵۴۸۲۵
تهران - تهران - دولت آباد - بولوار قدس - درمانگاه دارالتوحید
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B64580     2512