شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


داهی، دكتر نصرت اله

پزشك عمومی

۶۶۶۱۶۳۱۲
تهران - تهران - ابتدای پل ساوه و تولیدارو - خ. شهیدوحید - نبش كوچه ملاكان
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B64672     1132