جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018


شادنوش، دكتر مهدی

پزشك عمومی

۴~۲۲۸۳۱۸۴۰٫ ۲۲۲۸۷۳۸۵٫ ۲۲۲۸۵۵۸۰٫ ۲~۲۲۲۹۰۴۵۱
۲۲۲۹۰۵۵۲
تهران - تهران - خ. شهیدباهنر (نیاوران) - خ. منظریه یك - بیمارستان فرهنگیان (باهنر)
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B64776     1555  

09906797434