دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ / Monday, 18 June, 2018


میرزاآقا، دكتر سعید

پزشك عمومی

۷۷۴۹۱۲۸۸
تهران - تهران - نارمك - گلبرگ غربی - تقاطع خیابان شهیدمدنی - نبش میدان ۹۷ - درمانگاه فاطمی ارشاد
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B65070     943