سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019


میرزاآقا، دكتر سعید

پزشك عمومی

۷۷۴۹۱۲۸۸
تهران - تهران - نارمك - گلبرگ غربی - تقاطع خیابان شهیدمدنی - نبش میدان ۹۷ - درمانگاه فاطمی ارشاد
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B65070     960  

e-color.ir
33547493-09121540974