دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


نیك اختر

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : لوازم و قطعات - فروش

۳۳۹۳۶۲۱۷
تهران - تهران - خ. امیركبیر - نرسیده به خیابان ملت - ك. اشراقی - پاساژ علی - پ. ۳۲
تهران / ماشین آلات ساختمانی و راه سازی
  89/4/6    B69348     812  

e-color.ir
33547493-09121540974
09171393703