شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 26 May, 2018


رجوی، دكتر ژاله

پزشك : جراح و متخصص چشم

۲۲۲۶۳۸۳۸٫ ۲۲۲۶۲۸۲۸٫ ۲۲۲۶۱۸۱۸
تهران - تهران - خ. شریعتی - دوراهی قلهك - بیمارستان كیان
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B69663     1499  

09906797434