پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


رجوی، دكتر ژاله

پزشك : جراح و متخصص چشم

۲۲۲۶۳۸۳۸٫ ۲۲۲۶۲۸۲۸٫ ۲۲۲۶۱۸۱۸
تهران - تهران - خ. شریعتی - دوراهی قلهك - بیمارستان كیان
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B69663     1514