یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


رضایی طالقانی، دكتر جعفر

پزشك : جراح و متخصص چشم

۶۶۴۰۵۴۷۶٫ ۶۶۴۶۳۹۷۱٫ ۶۶۴۰۹۹۸۱٫ ۶۶۴۰۸۷۲۵
تهران - تهران - خ. كریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B69678     1569