دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


شایگان، دكتر بهروز

پزشك : جراح و متخصص چشم

۵۵۰۰۱۲۷۹٫ ۳~۵۵۵۱۰۴۵۰
۵۵۵۱۰۴۵۴
تهران - تهران - خانی آباد - خ. میعاد - درمانگاه سینوهه
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B69728     1287  

09171393703