شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


شایگان، دكتر بهروز

پزشك : جراح و متخصص چشم

۵۵۰۰۱۲۷۹٫ ۳~۵۵۵۱۰۴۵۰
۵۵۵۱۰۴۵۴
تهران - تهران - خانی آباد - خ. میعاد - درمانگاه سینوهه
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B69728     1282