یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Sunday, 22 April, 2018


شیرخانلو، دكتر محمد

پزشك : جراح و متخصص چشم

۲۲۲۵۷۹۸۷
۲۲۲۷۹۴۰۱
تهران - تهران - خ. شریعتی - سه راه ضرابخانه - خ. كتابی - ش. ۵ - مجتمع پزشكی نگاه
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B69745     4193