سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 16 October, 2018


طباطبایی، دكتر ضیاء

پزشك : جراح و متخصص چشم

۸۸۷۶۶۷۴۷٫ ۸۸۷۶۴۰۴۲
تهران - تهران - خ. سهروردی شمالی - نرسیده به آپادانا - ك. نقدی - ساختمان پزشكان سهروردی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B69784     7755