سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


میرشاهی، دكتر احمد

پزشك : جراح و متخصص چشم

۶~۵۵۴۱۴۹۴۱
تهران - تهران - م. قزوین - بیمارستان فارابی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B70004     3579