پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 16 August, 2018


هاشمی، دكتر سیدمسیح

پزشك : جراح و متخصص چشم

۲۲۲۵۷۹۸۷
۲۲۲۷۹۴۰۱
تهران - تهران - خ. شریعتی - سه راه ضرابخانه - خ. كتابی - ش. ۵ - مجتمع پزشكی نگاه
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B70100     1231