یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 21 October, 2018


یاسان، دكتر بیژن

پزشك : جراح و متخصص چشم

۸۸۸۴۱۷۷۰٫ ۸۸۸۲۶۱۷۸
تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - جنب مفتح شمالی - پ. ۲۳۰ - ط. زیرزمین - ش. ۱
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B70109     2198