شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ / Saturday, 22 September, 2018


اداره كل آموزش و پرورش شهرستان های تهران

سازمان ها و ادارات

۵۵۰۵۵۱۲۹
تهران - تهران - بزرگراه بعثت - خ. شهیدبخارایی - خ. صمیعی - روبروی درب شمالی پارك بعثت
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B71469     1262