چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


اداره كل رفاه و خدمات اداری مخابرات

سازمان ها و ادارات

۸۸۱۱۴۴۱۶
تهران - تهران - خ. شریعتی - خ. توپچی - روبروی فرهنگ سرای اندیشه - پ. ۱۸
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B71489     1745  

e-color.ir
33547493-09121540974
09171393703