شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


اداره كل طرح های صنعتی و بهره برداری

سازمان ها و ادارات

۸۸۹۰۱۵۶۲٫ ۸۸۹۰۶۰۸۶
۸۸۹۰۶۰۸۶
تهران - تهران - ابتدای خیابان فاطمی - م. جهاد - ساختمان خیابانیان - ط. سوم
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B71493     1000  

e-color.ir
33547493-09121540974