چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

سازمان ها و ادارات

۸۸۹۰۴۰۸۲٫ ۸۸۱۴۳۳۶۱٫ ۸۸۹۰۱۸۹۰٫ ۸۸۹۰۱۹۳۴
۸۸۸۰۲۲۴۸
تهران - تهران - خ. نجات الهی - خ. سپند غربی - پ. ۷۷
تهران / سازمان ها و ادارات
  89/4/6    B71838     1093  

09171393703