پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


پاستور نو

آزمایشگاه

۸۸۷۳۴۵۵۱
تهران - تهران - خیابان شهید بهشتی- خیابان احمد قیصر- بالاتر از بیمارستان آسیا- جنب کوچه هشتم
تهران / تشخیص
  89/4/6    B72839     2101  

09171393703