پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ / Thursday, 18 October, 2018


پاستور نو

آزمایشگاه

۸۸۷۳۴۵۵۱
تهران - تهران - خیابان شهید بهشتی- خیابان احمد قیصر- بالاتر از بیمارستان آسیا- جنب کوچه هشتم
تهران / تشخیص
  89/4/6    B72839     2091